بیماری های ژنتیک

بیماری های ژنتیکی

۱- اختلال غالب: به این معنی که یک احتمال ۵۰% وجود دارد که یکی از والدین که ژن بد دارد آن را به کودک منتقل کند.

۲- اختلال مغلوب: یعنی هر دو پدر و مادر یک ژن بد دارند و باید آن را به کودک منتقل کنند. احتمال روی دادن این حالت ۲۵% است.

۳- اختلالات مرتبط با جنسیت: این اختلال غالب است و تقریباً همیشه به دلیل ژن های کروموزوم (x) است.

اختلالات و بیماری های ژنتیکی بیشماری وجود دارند.
اکثر آن ها را می توان با آزمایش ژنتیک با تست آمنیوسنتز ( از مایع آمنیوتیک که جنین را احاطه کرده است نمونه برداری می شود و برای آزمایش فرستاده می شود) و یا نمونه برداری از پرزهای جفتی ( گرفتن سلول های جنینی از جفت و سپس انجام آزمایش بر روی بافتی که برداشته شده است) تشخیص داده شوند.


آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما

مشاوره ژنتیک و بارداری و انجام آزمایشات تخصصی

آدرس:اصفهان، خیابان شریعتی، بین چهارراه پلیس و حکیم نظامی، پلاک۲۰۸

تلفن تماس: ۰۳۱۳۶۲۶۹۵۸۶ الی ۷

دیدگاه خود را بنویسید