زوج‌های با سابق خانوادگی بیماری ژنتیکی یا ناهنجاری‌های کروموزومی قویا برای غربالگری این وضعیت‌ها پیش از اقدام به بارداری توصیه می‌شود.