آشنایی با عوامل موثر در افزایش سقط جنین | بهترین آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

PGD : تشخیص پیش از لانه گزینی جنین

کسب موفقیتی دیگر در مرکز تخصصی ژنتیک پزشکی ژن آزما   “ازمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما افتخار آن را داشته که خود قادر به انجام تست PGD  باشد” تشخیص پيش از لانه گزيني جنين یا  ( Preimplantation Genetic Diagnosis) PGD: تشخیص پیش از لانه‌گزینی اصطلاحی است که شامل همۀ روش‌های انتقال و آزمایش سلول‌های یک جنین پیش از اینکه در طول یک سیکل IVF درون رحم قرار گیرد می‌شود.  در این ... ادامه مطلب را مطالعه کنید