خدمات مرکز تخصصی ژنتیک پزشکی ژن آزما

خدمات مرکز تخصصی ژنتیک پزشکی ژن آزما خدمات آزمایش های NGS و پانل آزمایشات تخصصی ژنتیک پزشکی آمنیوسنتز و CVS تست غیر تهاجمی (NIPT) تشخیص پیش از تولد و PND ژنتیک سرطان ژنتیک مولکولی تشخیصی سیتوژنتیک و کاریوتیپ مشاوره پیش از ازدواج مشاوره پیش و حین بارداری مشاوره ژنتیک مشاوره ناباروری و سقط های مکرر

ادامه مطلب