پروفایل ژنتیکی قبل از بارداری
پنل پروفایل ژنی قبل از بارداری شامل بررسی:
345 بیماری ارثی ، 318 بیماری اتوزومال مغلوب و 27 بیماری وابسته به کروموزوم جنسی X  /
 320 ژن و 32749 موتاسیون/
بیماری X شکننده/
سندرم آتاکسی فردریش/
بیماری دیستروفی دوشن/
آتروفی عضلانی نخاعی/
تایید جهش پیدا شده در همسر به صورت رایگان انجام خواهد شد.
جهت انجام پروفایل ژنتیکی قبل از بارداری به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما مراجعه فرمایید.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما

مشاوره ژنتیک و بارداری و انجام آزمایشات تخصصی

آدرس: اصفهان، خ شریعتی، بین چهارراه پلیس و حکیم نظامی، پلاک208

تلفن تماس: 031-36269586 الی 7

کانال تلگرام: https://t.me/GeneAzma