کد ussd مرکز ژن آزما

کد USSD ژنتیک پزشکی ژن آزما

با شماره گیری این کد (#6000000∗6655∗) بدون هزینه و رایگان با خدمات آزمایشگاه آشنا شوید.

آزمایشگاه ژن آزما

بخش پذیرش و جوابدهی

نمونه گیری جهت نمونه گیری از 8 صبح تا 8 شب بدون نیاز به ناشتایی مراجعه نمایید. جهت ارسال نمونه لطفا” از قبل با آزمایشگاه تماس بگیرید تا هماهنگی های لازم صورت گیرد.   خدمات بیمه ای پذيرش مراجعين با دفترچه تامين اجتماعى :   برای انجام آزمایشات آلبینیسم، سیستیک فایبروزیس، تالاسمی، دیستروفی عضلانی دوشن، فراژل X…

پروفایل ژنتیکی قبل از بارداری

پروفایل ژنتیکی قبل از بارداری

پنل پروفایل ژنی قبل از بارداری شامل بررسی: 345 بیماری ارثی ، 318 بیماری اتوزومال مغلوب و 27 بیماری وابسته به کروموزوم جنسی X  /  320 ژن و 32749 موتاسیون/ بیماری X شکننده/ سندرم آتاکسی فردریش/ بیماری دیستروفی دوشن/ آتروفی عضلانی نخاعی/ تایید جهش پیدا شده در همسر به صورت رایگان انجام خواهد شد. جهت…

چت واتساپ مشاور و مسئول نوبت دهی