پروفایل ژنتیکی قبل از بارداری
پنل پروفایل ژنی قبل از بارداری شامل بررسی:
۳۴۵ بیماری ارثی ، ۳۱۸ بیماری اتوزومال مغلوب و ۲۷ بیماری وابسته به کروموزوم جنسی X  /
 ۳۲۰ ژن و ۳۲۷۴۹ موتاسیون/
بیماری X شکننده/
سندرم آتاکسی فردریش/
بیماری دیستروفی دوشن/
آتروفی عضلانی نخاعی/
تایید جهش پیدا شده در همسر به صورت رایگان انجام خواهد شد.
جهت انجام پروفایل ژنتیکی قبل از بارداری به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما مراجعه فرمایید.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما

مشاوره ژنتیک و بارداری و انجام آزمایشات تخصصی

آدرس: اصفهان، خ شریعتی، بین چهارراه پلیس و حکیم نظامی، پلاک۲۰۸

تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۲۶۹۵۸۶ الی ۷

کانال تلگرام: https://t.me/GeneAzma